Kummilapset

Kummin apu voi muuttaa kehitysmaan lapsen ja koko hänen yhteisönsä elämää. Kummilapsi saa mahdollisuuden hyvään terveyteen ja koulunkäyntiin, ja lisäksi hänen tietonsa ja taitonsa auttavat koko yhteisöä kehittymään ja kukoistamaan. Säännöllinen tuki luo uskoa tulevaisuuteen.

 

Kummihankkeissa edistetään lasten terveyttä ja ravitsemusta, luodaan edellytykset koulunkäynnille ja tuetaan perheiden elinkeinotoimintaa. Tavoitteena on puuttua sekä köyhyyden ilmenemismuotoihin että sen syihin ja saada näin koko yhteisössä aikaan pysyvä muutos parempaan.

Kauniaisten suomalaisen seurakunnan ryhmillä on seuraavat kummilapset:

Perhekerholla on kummilapsi Suomen World Visionin kautta.

Lähetyspiiri Marttojen ja Marioiden kummikohde on Senegalin päiväkerhotyö Läntisessä Afrikassa. Senegalilaisista yli puolet on lukutaidottomia. Suurin osa kummilapsista asuu maaseutukylissä, joissa maanviljelyksellä ja karjanhoidolla elävän väestön toimeentulo on niukkaa eikä lasten koulunkäyntiin yksinkertaisesti ole varaa. Kummituki auttaa myös kummilasten perheitä ja lähiyhteisöä.

Seurakunnan nuorten kummikohde on Hosainan kuurojen koulu Etiopiassa. Etiopiassa on arviolta noin miljoona kuuroa, joista kouluikäisiä on noin puolet. Heistä vain 2–3 % pääsee opiskelemaan. Mekane Yesus -kirkon kuurojen koulu on toiminut Hosainassa vuodesta 1981. Koulussa opiskelee pari sataa oppilasta, sekä tyttöjä että poikia. Oppilaat tulevat eri puolilta Etiopiaa ja joidenkin koulumatka kestää yhteen suuntaa neljäkin päivää bussilla, joten kaikki oppilaat asuvat asuntolassa. Suomen Lähetysseura on tukenut koulun toimintta sen alusta lähtien, ja koulun kaikki oppilaat ovat mukana Lähetysseuran kummiohjelmassa.

lapsia, esikoulu,
Lähetysseura vahvistaa äidinkielisen opetuksen asemaa esikouluopetuksessa. Kuva Iiris Arjanne