Kauniaisten kirkon korjaustoimet

Tällä sivulla julkaistaan Kauniaisten kirkon korjaustoimiin liittyvää ajankohtaista tietoa. Tervetuloa mukaan seuraamaan remontin vaiheita!

Kauniaisten kirkon kunnostuksen 1. vaihe pihatöineen on nyt valmistunut

Kesäkuussa 2023 on vastaanotettu viimeisetkin korjausrakentamisen pihatyöt ja siten Kauniaisten kirkon kunnostuksen 1. vaihe on nyt kaikilta osiltaan valmistunut.

Kunnostustoimiin annettu määräraha riitti, myös tarpeellisia lisätöitä voitiin toteuttaa määrärahan puitteissa. 

Urakan toteutti Restok Oy alihankkijoineen. 

Kauniaisten kirkkorakennus täyttää 40 vuotta marraskuussa 2023.

 

 

 

 

Kauniaisten kirkon rakennusten korjaustoimet jatkuvat vielä piha-alueilla muutaman kevätviikon 2023 ajan.

Viimeistellään pihan kivetyksiä, siistitään rakennusten reuna-alueita, myös kuvassa taustalla näkyvä nurmialue kohennetaan. Pihatyöt saadaan valmiiksi toukokuun aikana.

 

Kauniaisten kirkkorakennusten kunnostustoimet valmistuvat, ensimmäiset remontin jälkeiset messut pidetään kirkossa Pyhäinpäivänä 5.11.2022

Kauniaisten kirkkorakennusten remontti alkaa olla loppusuoralla. Urakka valmistuu sisätilojen osalta lokakuun lopussa ja ensimmäiset messut kirkossa pidetään Pyhäinpäivänä 5.11.2022. Ulkotöiden osalta remontti jatkuu vielä marraskuun loppuun.

Remontissa on korjattu kirkon maanvastaisten rakenteiden kosteuseristykset ja uusittu salaojat, näiden myötä myös sisäpiha kunnostettiin. IV-koneista uusittiin kaikki alkuperäiset IV-koneet, energiatehokkuus ja toimintavarmuus parani huomattavasti. Sähköpääkeskus uusittiin, valaistusta parannettiin, talotekniikka- ja turvallisuusjärjestelmät uusittiin, kuten myös IT-sisäverkko sekä tietoliikenneyhteys vaihdettiin valokuituun. Kirkon julkiset tilat maalattiin, juhlasalin ilmettä virkistettiin ja kerhotalon rakenteellisia ratkaisuja parannettiin. Kirkon kulttuurihistoriallista arvoa vaalittiin, korjauksessa arvostettiin alkuperäisen arkkitehdin Kristian Gullichsenin työn jälkeä. Sisävärityksessä noudatettiin alkuperäisiä värisävyjä, eteläseinän julkisivusäleikkö tulee rakennetuksi uudelleen alkuperäisen mukaisena, kirkkoon johtava kaarikäytävä laajentuu, että kirkon esteettömyys varmistetaan.

Korjausurakan on toteuttanut Restok Oy.

 

 

Kuvia Kauniaisten kirkon korjaustoimista (20.6.2022)

Kauniaisten kirkon korjaustoimet etenevät suunnitellusti. Tässä muutama kuva työmaalta remontin etenemisestä.

 

Kauniaisten kirkkorakennusten kunnostustoimien toteuttaja on Restok Oy

Kauniaisten seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto on valinnut julkisen kilpailutuksen perusteella Kauniaisten kirkkorakennusten kunnostustoimien toteuttajaksi Restok Oy:n, sopimus on allekirjoitettu 16.4.2022. Korjaustoimet kirkolla alkavat 2.5.2022 ja valmistuvat loppusyksystä 2022.
 

Kauniaisten kirkko remonttiin 19.4.2022 alkaen (29.3.2022)

Kauniaisten kirkko on Kristian Gullichsenin suunnittelema ja se on valmistunut vuonna 1983. Lähes 40 vuoden ikäinen kirkko on ikäisekseen hyväkuntoinen, mutta tiettyjä rakenteellisia kunnostustoimia on jo välttämätöntä tehdä. Kirkon korjaustoimia on suunniteltu jo muutaman vuoden ajan. Sitä varten on toteutettu kattava kuntotutkimus, hankesuunnitelma sekä korjauksen toteutussuunnitelmat.  

Korjaushanke jaetaan kahteen osaan: ensimmäisessä vaiheessa korjataan kirkon maanvastaiset rakenteet, uusitaan talotekniikkaa ja tiivistetään sisäpuolisia rakenteita kirkon, virasto- ja kerhorakennuksen osalta. Ensimmäisen vaiheen on tarkoitus valmistua vuoden 2022 aikana. Toisen vaiheen korjausrakentamisesta päätetään erikseen, kun ensimmäinen vaihe on valmistunut. 

Kauniaisten kirkon korjaustoimien ensimmäinen vaihe alkaa pääsiäisen jälkeen. Kirkko suljetaan 19.4.2022 remontin ajaksi. Tavoitteena on, että toiminta voi palata kirkkoon jälleen lokakuussa 2022. Seurakuntien toiminta toteutetaan remontin aikana pääsääntöisesti Sebastoksen kappelissa ja toimitilassa, sekä Kauniaisten metodistikirkossa (Betlehemskyrkan).
 

Kauniaisten kirkkorakennusten kunnostustoimien suunnitelmapiirustukset ja kustannusarvio on hyväksytty ja rakentamisen valmistelussa edetään (21.12.2021)

Kauniaisten seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto on kokouksessaan 15.12.2021 hyväksynyt kirkkorakennusten kunnostustoimien suunnitelmapiirustukset sekä kustannusarvion, sekä valtuuttanut yhteisen kirkkoneuvoston päättämään tarvittavista toimista rakentamisen valmistelussa. Projektin laajuus on tiedotteen 25.10.2021 mukainen. 

Kauniaisten seurakuntayhtymä toteuttaa rakentamisen julkisen kilpailutuksen rajoitetulla menettelyllä. Osallistumisilmoitus on julkaistu Hilma kilpailutusjärjestelmässä viikolla 50 ja osallistumishakemus Hilma - Ilmoitus (hankintailmoitukset.fi) on avoinna 25.1.2022 klo 12 asti. Tarjouspyynnöt seitsemälle parhaalle osallistumisvaiheen ehdokkaalle lähetetään helmikuun alussa.  Korjaushankkeen suunniteltu alkamisaika on 2.5.2022 ja korjaustoimien arvioidaan kestävä loppusyksyyn 2022 sekä ulkona tehtävien töiden osalta jonkin verran pidempään.

Seurakunnallinen toiminta siirretään kesän ja alkusyksyn ajaksi lähialueella oleviin eri tiloihin, mm. seurakunnan Sebastoksen toimitilaan, Kauniaistentie 11. Jumalanpalvelukset pidetään valtaosin Uudessa Paviljongissa, Läntinen koulupolku 3, Kauniaisissa. Siunauksia ja muita kirkollisia toimituksia on valmisteltu pidettäväksi mm. Kauniaisten metodistikirkossa (Betlehemskyrkan). 
 

Kauniaisten kirkkorakennusten kunnostustoimien yleissuunnitteluvaihe on valmistunut ja parhaillaan edetään toteutussuunnitteluvaiheeseen (25.10.2021)

Kirkon rakennusten korjauksen suunnittelu on edennyt aikataulun mukaan. Lokakuussa on valmistunut yleissuunnitteluvaihe ja toteutussuunnitelmat valmistunevat heti vuoden vaihteen jälkeen. 
Kirkon rakennusten maanvastaisia rakenteita peruskorjataan; perusmuurien vesieristykset korjataan, salaojat uusitaan, alkuperäiset iv-koneet uusitaan, lämmön talteenottoa parannetaan sekä tehdään tarvittavia rakennusten sisäpuolisia tiivistys- ja korjaustöitä. Nyt tehtävillä korjaustöillä pidetään kirkon rakennukset kunnossa ja korjataan ajan myötä ikääntyneitä rakenteita. 
Rakennuttajan konsulttina projektissa toimii A Insinöörit Oy, ja projektipäällikkönä 20.10.2021 alkaen Ossi-Mikko Niemelä ja apulaisprojektipäällikkönä Joonas Kalliomäki. 


Kauniaisten kirkon kunnostustoimien suunnittelijavalinnat on tehty ja suunnitteluvaihe käynnistyy (10.6.2021)

Kauniaisten seurakuntayhtymä on valinnut julkisen kilpailutuksen perusteella toimijat kirkon kunnostustoimien suunnitteluvaiheeseen. Suunnittelu käynnistyy kesäkuussa ja kestää vuoden 2021 loppuun.

Pää- ja arkkitehtisuunnittelua toteuttamaan on valittu Siren Arkkitehdit Oy, rakenne- ja pohjarakennesuunnitteluun Sweco Rakennetekniikka Oy, LVIA-suunnitteluun Sweco Talotekniikka Oy sekä sähkösuunnitteluun Sweco Talotekniikka Oy. (Yhteinen kirkkoneuvosto 26.5.2021, 6 – 7§)

Kauniaisten kirkon kunnostustoimien suunnittelu käynnistyy (päivitetty 2.2.2021)

Kauniaisten kirkko on Kristian Gullichsenin suunnittelema ja valmistunut vuonna 1983. Kirkko on kestänyt aikaa hyvin, mutta tiettyjä rakenteellisia kunnostustoimia on välttämätöntä tehdä liki 40 vuoden ikäisessä kirkossamme.

Korjattavien kohteiden määrittämiseksi toteutettiin kattava kuntotutkimus vuonna 2018. Hankesuunnitelma valmistui vuonna 2020 ja se hyväksyttiin yhteisessä kirkkovaltuustossa 1.12.2020 (10 §). Samalla yhteinen kirkkovaltuusto päätti, että hankesuunnitelman osoittama korjausrakentamisen 1. vaihe toteutetaan ja korjaushankkeen suunnittelu käynnistetään.

Hanke jaetaan kahteen osaan: Ensimmäisessä vaiheessa korjataan kirkon maanvastaiset rakenteet, uusitaan talotekniikkaa ja tiivistetään sisäpuolisia rakenteita kirkon, virasto- ja kerhorakennuksen osalta. Ensimmäisen vaiheen on tarkoitus valmistua vuoden 2023 aikana. Toisen vaiheen korjausrakentamisesta päätetään erikseen, kun ensimmäinen vaihe on valmistunut.

Yhteinen kirkkovaltuusto julkisti kokouksessaan 20.1.2021 (12 §), että korjausrakentamisen ensimmäiseen vaiheeseen voidaan käyttää korkeitaan 4 m€, sisältäen arvonlisäveron.

Kilpailutuksen perusteella Kauniaisten seurakuntayhtymä on valinnut rakennuttajankonsultiksi Ville Häyrisen, A-Insinöörit Oy:sta. Korjausrakentamisen suunnittelun valmisteluvaihe käynnistyy helmikuussa 2021 projektipäällikön johdolla.

Seurakuntalaisille suunniteltu 15.2.2021 tiedotustilaisuus asiasta joudutaan siirtämään myöhemmin keväällä pidettäväksi koronarajoitusten vuoksi.

Kauniaisten kirkko
Kauniaisten kirkko