Kauniaisten kirkon korjaustoimet

Tällä sivulla julkaistaan Kauniaisten kirkon korjaustoimiin liittyvää ajankohtaista tietoa. Tervetuloa mukaan seuraamaan remontin vaiheita!

Kauniaisten kirkon kunnostustoimien suunnittelijavalinnat on tehty ja suunnitteluvaihe käynnistyy (10.6.2021)

Kauniaisten seurakuntayhtymä on valinnut julkisen kilpailutuksen perusteella toimijat kirkon kunnostustoimien suunnitteluvaiheeseen. Suunnittelu käynnistyy kesäkuussa ja kestää vuoden 2021 loppuun.

Pää- ja arkkitehtisuunnittelua toteuttamaan on valittu Siren Arkkitehdit Oy, rakenne- ja pohjarakennesuunnitteluun Sweco Rakennetekniikka Oy, LVIA-suunnitteluun Sweco Talotekniikka Oy sekä sähkösuunnitteluun Sweco Talotekniikka Oy. (Yhteinen kirkkoneuvosto 26.5.2021, 6 – 7§)

Kauniaisten kirkon kunnostustoimien suunnittelu käynnistyy (päivitetty 2.2.2021)

Kauniaisten kirkko on Kristian Gullichsenin suunnittelema ja valmistunut vuonna 1983. Kirkko on kestänyt aikaa hyvin, mutta tiettyjä rakenteellisia kunnostustoimia on välttämätöntä tehdä liki 40 vuoden ikäisessä kirkossamme.

Korjattavien kohteiden määrittämiseksi toteutettiin kattava kuntotutkimus vuonna 2018. Hankesuunnitelma valmistui vuonna 2020 ja se hyväksyttiin yhteisessä kirkkovaltuustossa 1.12.2020 (10 §). Samalla yhteinen kirkkovaltuusto päätti, että hankesuunnitelman osoittama korjausrakentamisen 1. vaihe toteutetaan ja korjaushankkeen suunnittelu käynnistetään.

Hanke jaetaan kahteen osaan: Ensimmäisessä vaiheessa korjataan kirkon maanvastaiset rakenteet, uusitaan talotekniikkaa ja tiivistetään sisäpuolisia rakenteita kirkon, virasto- ja kerhorakennuksen osalta. Ensimmäisen vaiheen on tarkoitus valmistua vuoden 2023 aikana. Toisen vaiheen korjausrakentamisesta päätetään erikseen, kun ensimmäinen vaihe on valmistunut.

Yhteinen kirkkovaltuusto julkisti kokouksessaan 20.1.2021 (12 §), että korjausrakentamisen ensimmäiseen vaiheeseen voidaan käyttää korkeitaan 4 m€, sisältäen arvonlisäveron.

Kilpailutuksen perusteella Kauniaisten seurakuntayhtymä on valinnut rakennuttajankonsultiksi Ville Häyrisen, A-Insinöörit Oy:sta. Korjausrakentamisen suunnittelun valmisteluvaihe käynnistyy helmikuussa 2021 projektipäällikön johdolla.

Seurakuntalaisille suunniteltu 15.2.2021 tiedotustilaisuus asiasta joudutaan siirtämään myöhemmin keväällä pidettäväksi koronarajoitusten vuoksi.

Kauniaisten kirkko
Kauniaisten kirkko