Seurakunnan jäsenet päättävät seurakunnan asioista.
Tule mukaan vaikuttamaan!

 

Seurakuntaneuvosto on seurakunnan ylin päättävä toimielin

Seurakuntavaaleilla valitut luottamushenkilöt ovat seurakuntalaisten edustajia ja seurakunnan työntekijöiden kumppaneita. He ovat mukana päättämässä, vaikuttamassa, ideoimassa ja kehittämässä seurakunnan toimintaa seurakuntaneuvostossa. Seurakuntavaalit pidetään joka neljäs vuosi marraskuussa.

Seurakuntaneuvoston jäsenet 2019 - 2022:

Ala-Reinikka, Tapani

Aro, Ville

Cross, Nina

Jääskeläinen, Tapani

Kalmari, Reino

Korja, Katja

Nevanlinna, Jaakko

Ngyoku, Vincent

Pesonen, Anna

Pirttimäki, Raili     varapuheenjohtaja

Sario, Tarja

Tiri, Mirja

 

Puheenjohtaja kirkkoherra Mimosa Mäkinen

 

Keskeiset asiakirjat -sivulta löydät  myös tuoreimmat seurakuntaneuvoston pöytäkirjat sekä seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston ja yhteisen kirkkovaltuuston pöytäkirjat.

Puheenjohtajan nuija.

Yhteinen kirkkoneuvosto ja yhteinen kirkkovaltuusto päättävät seurakuntayhtymän asioista

Kauniaisten suomalainen seurakunta muodostaa yhdessä Grankulla svenska församlingin kanssa seurakuntayhtymän. Se tarkoittaa, että seurakuntien talous- ja kiinteistöasiat, tietohallinto, perheneuvonta, sairaalasielunhoito, yhteinen konserttitoiminta sekä hautatoimi kolumbaarion osalta hoidetaan seurakuntien yhteisinä toimintoina.

Näihin liittyvistä asioista päättävät yhteinen kirkkoneuvosto sekä yhteinen kirkkovaltuusto, joiden jäsenet ovat Kauniaisten suomalaisen seurakunnan ja Grankulla svenska församlingenin luottamushenkilöitä. Kumpikin seurakunta valitsee seurakuntavaaleilla joka 4. vuosi seurakuntayhtymän yhteiseen kirkkovaltuustoon omat edustajansa. Yhteinen kirkkovaltuusto puolestaan valitsee 1. ja 3. valtuustokauden alussa edustajat yhteiseen kirkkoneuvostoon.

Seurakuntayhtymän päätösvaltaa käyttää yhteinen kirkkovaltuusto. Yhteisen kirkkovaltuuston päätösvaltaa voidaan ohje- tai johtosäännöllä siirtää yhteiselle kirkkoneuvostolle, sen jaostolle ja johtokunnalle. Yhteisen kirkkovaltuuston päätöksellä päätösvaltaa voidaan siirtää myös seurakuntien seurakuntaneuvostolle.

Yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet 2019-2022

Kauniaisten suomalainen seurakunta

Ala-Reinikka, Tapani; puheenjohtaja

Aro, Ville

Cross, Nina

Hormio, Mikko

Jääskeläinen, Tapani

Kalmari, Reino

Kivinen, Matti

Korja, Katja

Nevanlinna, Jaakko

Pesonen, Anna

Pirttimäki, Raili

Sario, Tarja

Tiri, Mirja

 

 

Grankulla svenska församling

Bondorff, Kati

Bäck, Ulla

Fellman, Veronica; varapuheenjohtaja

Hedlund, Turid

Nyberg, Kjell

Nyberg, Theodora

Ojaluoma, Ingrid

Santaharju, Pia

 

Yhteisen kirkkoneuvoston jäsenet 2021-2022

Kauniaisten suomalainen seurakunta

Cross, Nina

Kalmari, Reino

Nevanlinna, Jaakko

 

 

Grankulla svenska församling

Hedlund, Turid; varapuheenjohtaja

Nyberg, Kjell

Ojaluoma, Ingrid

 

puheenjohtaja: kirkkoherra Mimosa Mäkinen