Sururyhmä tukee surun keskellä.

Sururyhmä on paikka, jossa saa puhua omasta surusta. Siellä on tilaa ilmaista erilaisia suruun liittyviä tunteita. Parhaimmaillaan ryhmä

tarjoaa kokemuksen kuulluksi ja ymmärretyksi tulemisesta.. Yleenvä jakaminen auttaa ja vie eteenpäin surun tiellä.

Seurakunnassa kokoonutuu vuosittain suruyhmä, mikäli kiinnostuneita on riittävästi (vähintään 3 osallistujaa). Ryhmä käynnistyy

lokakuussa 2021 ja kokoontuu syksyn aikana 4 kertaa.

Lisätietoja antaa diakonissa Pirjo Luoma ja Anna-Kaisa Tuomi

Ilmoittautumiset seurakuntatoimistoon p. 050-5009000 tai kauniaisten.suom.srk.@evl.fi