Ristiäiset - ihmeen äärellä!

Jokainen ihmiselämä on Jumalan suuri ja ainutlaatuinen lahja.

Seurakunta on iloiten mukana toteuttamassa ristiäisiä, eli kastejuhlaa. Kaste toimitetaan yleensä kahden kuukauden kuluessa lapsen syntymästä. Seurakunta lähettää kotiin kirjeen, jossa on tarkempia ohjeita ristiäisten järjestämistä varten. Kastejuhlien varaamisessa auttaa seurakuntatoimisto, josta voi varata tilan ja papin juhlaan. Lisäinfoa kirkon tiloissa järjestettävää juhlaa varten.

Ristiäiset voidaan järjestää myös elämänmatkan myöhemmässä vaiheessa nuorena tai aikuisena. Nuoren ja aikuisen kastejuhlaa edeltää rippikoulu. Lapsena kastetut puolestaan käyvät rippikoulun yleensä 15-vuotiaana.

 

Kastekeskustelu papin kanssa

Ristiäiset toimittava pappi ottaa yhteyttä perheeseen ennen kastetta. Hänen kanssaan sovitaan kummeista, kastekaavan vaihtoehdoista, virsistä ja kastejuhlaan osallistuvien tehtävistä. Kastekeskustelun yhteydessä voidaan keskustella myös muista perhettä, kasvatusta ja elämää koskevista kysymyksistä.

Vanhemmat saavat kotiin väestörekisterikeskuksen rekisteröinti-ilmoituksen. Siihen merkitään lapsen sukunimi, etunimet ja äidinkieli. Lomakkeen kääntöpuolella on nimeä koskevia määräyksiä. Kummien tiedot täyttää kasteen toimittava pappi, jolle lomake annetaan kastekeskustelun tai kasteen yhteydessä.

 

Kasteesta alkaa matka kristittynä - tule kulkemaan yhdessä!

Ristiäisistä alkaa kristityn elämänmittainen matka. Seurakunta kutsuu kulkemaan tuota matkaa yhdessä. Lasten ja perheiden elämään on tarjolla monenlaista toimintaa ja tekemistä yhdessä toisten seurakuntalaisten kanssa. Tutustu lasten ja perheiden toimintaan ja tule mukaan!

Pikaopas ristiäisiin

- Kastaa voidaan missä vain: kotona, kirkossa, seurakuntakeskuksessa tai vaikka isovanhempien luona.

- Ristiäiset suositellaan pidettäväksi noin kahden kuukauden kuluessa lapsen syntymästä.

- Lapsi voidaan kastaa, jos vähintään toinen vanhemmista on kirkon jäsen.

- Kastettavalla tulee olla vähintään kaksi rippikoulun käynyttä ja konfirmoitua kirkkoon kuuluvaa kummia. 

- 12-17 -vuotias voidaan kastaa, vaikka vanhemmat eivät kuuluisi kirkkoon. Tähän tarvitaan vanhempien suostumus.

 

Kaste on lahja

Ristiäisten kautta kastettava liitetään seurakunnan sekä maailmanlaajuisen kirkon jäseksi.
Kaste perustuu Jeesuksen antamaan kaste- ja lähetyskäskyyn (Matt. 28: 18-20).

Kaste on kristinuskon ytimessä, koska siinä Jumala antaa armon lahjan.
Kasteen armo kantaa koko elämän ajan, vaikka elämä ja usko onkin keskeneräistä.

"Tuomme luokse Jeesuksen
rakkaan lapsen pienoisen.
Hän saa turvan kestävän,
kasteen lahjan, elämän."

Kasteesta alkaa matka kristittynä. Kuva Sanna Krook.
Kasteesta alkaa matka kristittynä. Kuva Sanna Krook.