Häät - onnea yhteiselle matkalle!

Avioliiton voi solmia joko kirkollisesti tai siviiliviranomaisen edessä. Kirkollisessa avioliittoon vihkimisessä aviopuolisoiksi lupautuminen tapahtuu Jumalan edessä ja juhlaväen, eli seurakunnan läsnäollessa. Kirkollinen avioliittoon vihkiminen on pyhä toimitus ja samalla oikeudellinen tapahtuma, jossa pyydetään Jumalan siunausta yhteiseen elämään.

Vihkimisen voi järjestää kirkossa, kappelissa, kotona tai muussa sopivassa juhlapaikassa. Kirkon ja hääpaikan varauksissa kannattaa olla hyvissä ajoin liikkeellä, varsinkin jos suunnittelee häitä kesäaikaan. 
 
Kirkollinen vihkiminen voidaan järjestää myös pienimuotoisesti, jolloin paikalla on vihkiparin lisäksi esimerkiksi vain pappi ja kaksi todistajaa. 

Kirkollisen vihkimisen edellytyksenä on, että molemmat vihittävät ovat rippikoulun käyneitä evankelis-luterilaisen kirkon jäseniä tai että toinen on rippikoulun käynyt ev.lut. kirkon jäsen ja toinen kuuluu johonkin muuhun kristilliseen uskontokuntaan. Kirkko tai kappeli varataan vihkipaikaksi kyseisen seurakunnan seurakuntatoimistosta / kirkkoherranvirastosta. Vihkiparin oman seurakunnan seurakuntatoimistosta / kirkkoherranvirastosta vihkipari varaa papin ja kanttorin vihkimiseen. Vihkiminen voidaan toimittaa myös esim. kotona tai juhlatilassa.

 

Avioliiton siunaaminen

Siviiliviranomaisen toimesta tai Suomen ulkopuolella solmittu avioliitto voidaan siunata kirkollisesti. Avioliiton siunaamisen voi järjestää myös siinä tapauksessa, jos vain toinen avioparista kuuluu kirkkoon. Juhla voidaan järjestää kirkossa tai muussa juhlapaikassa, kuten varsinainen vihkiminenkin. 
 

Avioliiton siunaamisen juhla muistuttaa hyvin paljon kirkollista vihkimistä. Merkittävin ero on parilta kysyttävien kysymysten sanamuodossa. Avioliiton siunaamisen kaavassa ei ole sormusrukousta eikä sormuslupauksia. Sormusten vaihtaminen kuuluu perinteisesti avioliittoon vihkimiseen. 

 

Parisuhteen rukoushetki

Elämänkumppani ja parisuhde ovat elämän suuria ilon aiheita, joiden puolesta voi iloita ja rukoilla monessa elämänmatkan vaiheessa. Rukoushetki voidaan järjestää kaikille pareille, jotka toivovat rukousta parisuhteensa puolesta. Rukoushetken voi halutessaan järjestää suurena juhlana tai pienimuotoisesti lähipiirin läsnäollessa tai kahdenkeskisenä tilaisuutena.

Varsinaista vihkivalojen uusimista ei kirkossa ole, mutta sen sijaan on mahdollista viettää rukoushetki avioliittoon vihkimisen vuosipäivänä. Rukoushetkeen ei liity juridista merkitystä, mutta ajatuksena on palauttaa mieleen omat häät vuosien takaa.

Pari voi itse päättää, missä vaiheessa yhteistä matkaa on hyvä aika rukoushetkelle. Se voidaan toimittaa esimerkiksi sinä päivänä, kun avioliittoon vihkimisestä on kulunut vuosi tai kymmenen vuotta, mutta aivan yhtä hyvin myös arjen keskellä. Rukoushetken paikaksi sopii hyvin myös koti.

Rukoushetken jälkeen voidaan viettää yhteistä perhejuhlaa. Monet parit, jotka avioliiton solmimisen yhteydessä pitivät pienet häät, haluavat vuosipäivän rukoushetken jälkeen juhlia suuremmalla joukolla. Perhejuhlan voi järjestää kotona tai esimerkiksi seurakuntien tiloissa.


Kun haluat järjestää häät, avioliiton siunaamisen tai parisuhteen rukoushetken Kauniaisissa, ota yhteys seurakuntatoimistoon.

 

 

Hääkimppu

Kirkkohäissä pyydetään siunausta avioliitolle. Pari lupautuu naimisiin mennessään rakastamaan toisiaan myös vaikeina aikoina. Vihkimisessä tulee olla läsnä vähintään kaksi todistajaa. Pappi huolehtii vihkimisen kulusta.

Vihkimisen kulku

Mikäli avioliittonne on solmittu aiemmin Digi- ja väestötietovirastossa, se voidaan siunata kirkossa tai muussa toivomassanne paikassa. Avioliiton siunaaminen muistuttaa hyvin paljon kirkollista vihkimistä. Mutta nyt siunausta pyydetään jo solmitulle avioliitolle.

Avioliiton siunaaminen

Vihki- eli toimituskeskustelussa keskustellaan papin kanssa avioliiton merkityksestä, vihkimisen kulusta ja vihkikaavan yksityiskohdista. Keskustelun yhteydessä täytetään alustavasti vihkimisilmoituslomake ja sovitaan mahdollisista kuulutuksista.

Vihki- eli toimituskeskustelu

Avioliitto solmitaan joko kirkollisena vihkimisenä tai siviilivihkimisenä. Siviilivihkimisen jälkeen liitto voidaan siunata kirkossa.

Ketkä voivat mennä kirkossa naimisiin

Ennen vihkimistä avioliiton esteet on tutkittava. Sillä varmistetaan, että avioliitto on lain mukaan sallittu, ja pari voi mennä naimisiin. Esteiden tutkinnan voi hoitaa ev.lut.kirkon asiointipalvelussa.

Avioliiton esteiden tutkinta ja esteettömyystodistus