Avioliiton esteiden tutkinta

Ennen avioliittoon vihkimistä avioliiton esteet tutkitaan.  

Avioliiton esteiden tutkinnan voi hoitaa joko asiointipalvelun kautta verkossa  (tällöin tarvitaan pankkitunnukset tai mobiilivarmenne)  tai lähettämällä  tulostettava lomake (pyyntö esteiden tutkinnasta) täytettynä ja allekirjoitettuna kirjepostitse kotiseurakunnan kirkkoherranvirastoon tai kolmantena vaihtoehtona asioimalla kirkkoherranvirastossa eli molemmat avioliittoon aikovat käyvät yhdessä täyttämässä ja allekirjoittamassa esteidentutkintalomakkeen kotiseurakunnan kirkkoherranvirastossa.

Esteiden tutkintaa on pyydettävä viimeistään 7 vrk ennen vihkipäivää. Asia on kuitenkin hyvä hoitaa hyvissä ajoin ennen vihkimistä. Toimitettu avioliiton esteiden tutkinta on voimassa 4 kk.


Mikäli kirkossa halutaan luettavan kuulutukset on siitä hyvä ilmoittaa kirkkoherranvirastoon noin viikkoa ennen.

Lue lisää avioliiton esteiden tutkinnasta Evl.fi -sivustolta.

Kirkollinen vihkiminen

Kirkollisen vihkimisen edellytyksenä on, että molemmat vihittävät ovat rippikoulun käyneitä evankelis-luterilaisen kirkon jäseniä tai että toinen on rippikoulun käynyt ev.lut. kirkon jäsen ja toinen kuuluu johonkin muuhun kristilliseen uskontokuntaan. Kirkko tai kappeli varataan vihkipaikaksi kyseisen seurakunnan kirkkoherranvirastosta. Vihkiparin oman seurakunnan kirkkoherranvirastosta vihkipari varaa papin ja kanttorin vihkimiseen. Vihkiminen voidaan toimittaa myös esim. kotona tai juhlatilassa.

Jos vihkiminen tapahtuu ulkomailla tai toinen vihittävistä on ulkomaalainen, lisätietoa avioliiton esteiden tutkinnasta saa kirkkoherranvirastosta tai Uudenmaan maistraatista (Espoon yksikkö) , puh. 029 553 6244. Jos toinen puolisoista on ulkomaalainen, esteiden selvittely voi kestää pidempään, jopa viikkoja.

Lue lisää häiden järjestämisestä evl.lut kirkon hääsivulta.

 

Sormus on merkkinä avioliitosta.