Kodin siunaaminen


Hyvä Jumala,
kiitän kodista,
omaisista, perheestämme.
Sinulta on elämämme.
Kaikki rakkaani
ovat lahjaasi.

Virsi 471:1


Uusi tai vanha koti, vuokra- tai omistusasunto - kodin siunaamisen voi tehdä missä elämänvaiheessa tahansa ja kaikissa kodeissa. Tilaisuus saa olla asukkaidensa näköinen, rento tai juhlava, pienellä tai isolla porukalla.

Kodin siunaaminen on vanha kristillinen tapa. Siunaamisen rukoushetken toimittaa pappi, seurakunnan työntekijä tai seurakuntalainen. Kotia siunattaessa kiitetään kodista, ja pyydetään siunausta sen asukkaille. Rukoushetki suunnitellaan yhdessä sen toteuttajien kanssa.
 
Kodin siunaamiselle ei ole aikarajaa. Tilaisuus pidetään usein silloin, kun perhe muuttaa uuteen kotiin, mutta sen voi järjestää hyvin myöhemminkin. Sen voi yhdistää esimerkiksi tupaantuliaisiin tai kotona vietettävään lapsen kastetilaisuuteen, avioliittoon vihkimisen yhteyteen tai muuhun juhlaan. Siunaus voidaan pitää kotona myös kirkossa olleen kastetoimituksen jälkeen tai se voi olla osa kastetoimitusta rukouksen muodossa.

Monikulttuurisissa kodeissa kodin siunaamisen rukoushetki voidaan pitää eri kielillä. Rukoushetki voi olla myös ekumeeninen eli eri kristillisiä kirkkokuntia yhdistävä.

 

Jos haluat järjestää kodin siunaamisen ja pyytää mukaan pappia tai muuta seurakunnan työntekijää, ota yhteyttä seurakuntatoimistoon Kauniaisissa.

 

Kodin siunaaminen
Hammasharjat