Seurakunnan jäsenet päättävät seurakunnan asioista.
Tule mukaan vaikuttamaan!

 

Seurakuntaneuvosto on seurakunnan ylin päättävä toimielin

Seurakuntavaaleilla valitut luottamushenkilöt ovat seurakuntalaisten edustajia ja seurakunnan työntekijöiden kumppaneita. He ovat mukana päättämässä, vaikuttamassa, ideoimassa ja kehittämässä seurakunnan toimintaa seurakuntaneuvostossa. Seurakuntavaalit pidetään joka neljäs vuosi marraskuussa.

Seurakuntaneuvoston jäsenet 2019 - 2022:

Ala-Reinikka, Tapani

Cross, Nina

Grotenfelt, Eija

Korja, Katja

Nevanlinna, Jaakko

Ngyoku, Vincent

Pesonen, Anna

Pirttimäki, Raili     varapuheenjohtaja

Sahrakorpi, Tiia

Tiri, Mirja

Visuri, Kare

Vähäsarja, Petri

 

Puheenjohtaja kirkkoherra Mimosa Mäkinen

 

Kauniaisten suomalaisen seurakunnan luottamushenkilöt 2019-2022 Kauniaisten seurakuntayhtymän kirkkovaltuustossa:

Ala-Reinikka Tapani, Aro Ville, Cross Nina, Grotenfelt Eija, Kalmari Reino, Korja Katja, Nevanlinna Jaakko, Pesonen Anna, Pirttimäki Raili, Sahrakorpi Tiia, Tiri Mirja, Visuri Kare, Vähäsarja, Petri.

 

Keskeiset asiakirjat -sivulta löydät  myös tuoreimmat seurakuntaneuvoston pöytäkirjat.

puheenjohtajan nuija

Yhteinen kirkkoneuvosto ja yhteinen kirkkovaltuusto päättävät seurakuntayhtymän asioista

Kauniaisten suomalainen seurakunta muodostaa yhdessä Grankulla svenska församlingin kanssa seurakuntayhtymän. Se tarkoittaa, että seurakuntien talous- ja kiinteistöasiat, tietohallinto, perheneuvonta, sairaalasielunhoito, yhteinen konserttitoiminta sekä hautatoimi kolumbaarion osalta hoidetaan seurakuntien yhteisinä toimintoina.

Näihin liittyvistä asioista päättävät yhteinen kirkkoneuvosto sekä yhteinen kirkkovaltuusto, joiden jäsenet ovat Kauniaisten suomalaisen seurakunnan ja Grankulla svenska församlingenin luottamushenkilöitä. Kumpikin seurakunta valitsee seurakuntavaaleilla joka 4. vuosi seurakuntayhtymän yhteiseen kirkkovaltuustoon omat edustajansa. Yhteinen kirkkovaltuusto puolestaan valitsee 1. ja 3. valtuustokauden alussa edustajat yhteiseen kirkkoneuvostoon.

Seurakuntayhtymän päätösvaltaa käyttää yhteinen kirkkovaltuusto. Yhteisen kirkkovaltuuston päätösvaltaa voidaan ohje- tai johtosäännöllä siirtää yhteiselle kirkkoneuvostolle, sen jaostolle ja johtokunnalle. Yhteisen kirkkovaltuuston päätöksellä päätösvaltaa voidaan siirtää myös seurakuntien seurakuntaneuvostolle.