Diakoniatyöntekijät, tuki ja apu arjen haasteissa ja iloissa.Diakonissa

Omaishoitajat, ikäihmiset, maahanmuuttajat.