Uutislistaukseen

Kokoontumisrajoitusten vaiheittainen purkaminen 1.6.2020 alkaen

7.5.2020 14.06

Rajoitusten vaiheittainen purkaminen toteutetaan 1.6.2020 alkaen Kauniaisten suomalaisessa seurakunnassa huomioiden, että kaikessa seurakunnan toiminnassa huolehditaan turvaetäisyyksistä ja annetaan ohjeita hygieniasta.  Ohjeisiin voi tulla tarkennuksia myöhemmin ja ne päivitetään seurakunnan kotisivuille.

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piispat antoivat Valtioneuvoston linjaukseen perustuen 5.5.2020 ohjeen jumalanpalvelusten ja kirkollisten toimitusten osallistujamäärästä. Valtioneuvoston 6.5. tekemän periaatepäätöksen perusteella piispat tarkensivat 19.5.2020 ohjettaan.

Jumalanpalvelukset
Jumalanpalveluksia ja messuja pidetään 1.6.2020 alkaen kirkkotilassa läsnä olevan seurakunnan kanssa. Jumalanpalveluksiin voi osallistua yli 50 henkeä edellyttäen, että niissä noudatetaan viranomaisohjeita tilaisuuksien turvallisesta järjestämisestä. Henkilömäärä suhteutetaan aina 1–2 metrin turvavälein tilaan sopivaksi. Enimmäisosallistujamäärä on 500 henkeä. Ehtoollisen vietosta hiippakunnat antavat ohjeita erikseen. Jumalanpalvelusten välittämistä verkkoon (video- tai audiostriimaus) suositellaan jatkettavaksi edelleen.

Kauniaisten kirkkoon mahtuu em. turvaohjeet huomioiden max 70 hlöä.
Osassa jumalanpalveluksia on ehtoollinen. Lisäksi kaikkien jumalanpalvelusten striimausta jatketaan ainakin kesäkuun loppuun. Kirkkokahveja ei toistaiseksi järjestetä. Ajankohtaiset tiedot päivitetään seurakunnan verkkosivuille.

Kirkolliset toimitukset
Kirkkotilassa ja muissa seurakunnan tiloissa toteutettaviin kirkollisiin toimituksiin voi 1.6.2020 alkaen osallistua yli 50 henkeä edellyttäen, että niissä noudatetaan viranomaisohjeita tilaisuuksien turvallisesta järjestämisestä. Henkilömäärä suhteutetaan aina 1–2 metrin turvavälein tilaan sopivaksi. Enimmäisosallistujamäärä on 500 henkeä.

Kauniaisten kirkkoon mahtuu em. turvaohjeet huomioiden max 70 hlöä. Kauniaisten kirkon seurakuntasalissa voidaan pitää muistotilaisuuksia ja kastekahveja em. turvaohjeet huomioiden tilaan sopivan rajoitetun henkilömäärän puitteissa eli max 30 hlöä ja seurakuntien Sebastoksen toimitilassa max 15 hlöä.

Toimituksen jälkeen perheen järjestämä kaste- tai hääjuhla tai muistotilaisuus on yksityistilaisuus. Vastuu yksityisen tilaisuuden toteutuksesta on sen järjestäjällä. Valtioneuvoston linjauksen mukaan niitä koskee 50 hengen enimmäisosallistujamäärä, samoin kodeissa tai muissa yksityistiloissa toteutettavia kirkollisia toimituksia. Kokoontumisrajoituksiin liittyvästä päätöksenteosta ja päätösten toimeenpanon ohjauksesta vastaavat aluehallintovirastot. Hiippakunnat antavat tarvittaessa tarkempia ohjeita.

Muut seurakuntatilaisuudet
Seurakuntatilaisuuksia voidaan 1.6.2020 alkaen järjestää tilan asettamat henkilörajoitukset (turvavälit) huomioon ottaen. Järjestettävistä tilaisuuksista tiedotetaan kotisivuilla ja lehdissä.