Kauniaisten Kokoomuksen vaaliyhdistyksen “Kokoomus mukana” seurakuntavaalien 2022 vaaliohjelma.  

Missio:

Kirkko ja seurakunta tarjoavat kaikille jäsenilleen heidän ajatuksiansa tukevan hengellisen kodin, jonne voi koska tahansa tulla.

Tavoitteet:

1. Seurakunta jatkaa aktiivista toimintaa jumalanpalvelusten lisäksi seurakunnan jäsenten erilaisille kohderyhmille.

2. Jäsenmäärän vähenemisen pysäyttäminen ja lievän kasvun aikaansaaminen edellyttää sekä uusia toimintamalleja, että lisääntyvää jalkautumista.

3. Uudet toimintamallit:

• Nykyisten rinnalle panostetaan tilaisuuksiin, joihin kutsutaan ennen kaikkea passiivisia seurakuntalaisia ja seurakuntaan kuulumattomia. Tavoitteena saada kirkolle suurempia tilaisuuksia erilaisilla teemoilla, jotka yhdistävät tiettyjä ihmisryhmiä, ja saada keskustelua aikaiseksi ja sitä kautta uusia kauniaislaisia mukaan aktiivisempaan seurakuntatyöhön.

• Painotetaan asioita eri tavalla riippuen kohderyhmästä: lapset, nuoret aikuiset, perheet, yksineläjät, vanhemmat henkilöt ja erilaiset perheet. Otetaan mukaan erilaisia teemoja, jotka yhdistäisivät seurakuntalaisia esim. musiikki ja urheilu.

• Seurakunnan henkilökunnan lisäksi edellytetään panostusta myös luottamushenkilöiltä ja seurakuntalaisilta.

4. Jalkautuminen:

• Jalkaudutaan entistä enemmän ja aktiivisemmin Kauniaisten kaupungissa järjestettäviin tilaisuuksiin. Tämäkin vaatii apua seurakuntalaisilta.

5. Seurakunnan talouden hoidossa pidettävä kustannukset kurissa, koska verotulot ovat joka tapauksessa pienemmät kuin edellisellä vuosikymmenellä.

6. Seurakunnan sijoituksien hoitamisessa ja suuntaamisessa on käytettävä ammattilaisia mahdollisimman suuren tuoton saamiseksi.

7. Kauniaisten kirkon remontti jatkuu toisella vaiheella (katto ja seinät), niiden toteuttamisessa tarvitaan toimikunnissa ammattilaisia, jotka myös pystyvät pitämään huolen kustannuksista nykyisessä haastavassa tilanteessa.

8. Seurakunnan hallinnon byrokratiaa pitää pystyä vähentämään ja kehittää luottamushenkilöorganisaation toimintaa niin, että keskeisten päätösten tekemiseen keskitytään ja hyödynnetään luottamushenkilöorganisaation laaja osaaminen.