KAIKKIEN KIRKKO -VALITSIJAYHDISTYS


Kauniaisten suomalaisessa seurakunnassa KAIKKIEN KIRKKO -valitsijayhdistys kutsuu 
ehdokkaiksi seurakuntalaisia, joille evankelis-luterilainen kirkko ja kotiseurakunta ovat tärkeitä 
hengellisen elämän ”kotina”. Kirkon perustehtävä on kutsua ihmisiä Jumalan yhteyteen, välittää 
sanomaa rakastavasta ja armollisesta Jumalasta eri ikäisille kaikissa elämäntilanteissa sekä 
rohkaista välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta. Usko, toivo ja rakkaus ovat kirkon yhteisiä 
arvoja.


Seurakuntamme tarvitsee luottamushenkilöksi Sinua, joka haluat tukea ja kehittää 
seurakuntamme toimintaa kirkon perustehtävässä. Haluat rakentaa kirkkomme ja seurakuntamme 
tulevaisuutta ja toimintaa sekä toimintaedellytyksiä seurakunnan jäseniä arvostaen. 
Luottamushenkilönä olet mukana suunnittelemassa ja kehittämässä lapsi- ja nuorisotyötä, 
diakoniaa, ja monipuolista toimintaa seurakuntalaisten tarpeita kuunnellen. Ja vaikka et olisi ollut 
tähän mennessä aktiivinen seurakunnan toiminnassa, voisit tuoda tärkeitä asioita esille.


KAIKKIEN KIRKKO -lista on sitoutumattomien ehdokkaiden ehdokaslista. Taustastamme 
riippumatta emme aja minkään herätysliikkeen tai puolueen asiaa. Haluamme olla asiakeskeisiä, 
avarakatseisia ja yhteistyökykyisiä luottamushenkilöitä. Ehdokkaana voi olla eri ikäisiä aikuisia 
erilaisissa elämäntilanteissa, eri ammattien edustajia suomalaisen seurakunnan 
seurakuntaneuvostoon ja/tai seurakuntayhtymän yhteiseen kirkkovaltuustoon.
Tervetuloa ehdokkaaksi ja suunnittelemaan vaaliohjelmaamme!

Ota yhteyttä
Raili Pirttimäki, puh 050 300 8003 tai raili.pirttimaki@fimnet.fi
Anna Pesonen, puh 050 413 4823 tai anna.m.pesonen@gmail.com