Yhteinen kirkkovaltuusto nro 19

Seurakuntaneuvosto nro 40

 

Hei, olen Anna Pesonen ja olen toiminut luottamustehtävässä jo useamman vuoden. Toivon että tulet äänestämään vaaleihin.

Ajattelen seurakuntaneuvoston ja yhteisen kirkkovaltuuston roolin osana hallintoa, jota ilman kirkko ei voi toimia. Onkin hyvä ja tärkeää, että kirkon taloudesta ja toiminnasta on mahdollisuus keskustella aidosti myös seurakuntalaisten kanssa. Aitoudella tarkoitan tässä avoimuutta, jossa puhutaan myös jos jokin on huonosti tai jotakin toimintaa joudutaan vähentämään.

Koska Kauniaisten suomalainen seurakunta toimii mielestäni tasapuolisesti ja hyvin, on toiminnassa helppo olla mukana. Kriisejä tai ristiriitoja ei minusta ole, asiat toimivat. Taloudenhoito on vastuullista ja huolellista. Olen aivan "perusihminen" uskonnolliselta vakaumukseltani. Luottamustehtävässä tavoitteeni ei ole mullistaa toimintaa.

Toivoisin että seurakunnan toiminnassa otettaisiin enemmän huomioon kouluikäisten lasten vanhemmat. Pikkulapsiajan ja täysi-ikäisyyden väliin vanhemmuuteen mahtuu monta ihanaa mutta haastavaa vuotta, joiden aikana vanhemmat kaipaavat entistä enemmän vertaistukea muilta. Aikuisten ja perheiden tukeminen esimerkiksi silloin kun lapset ovat teini-iässä on ensiarvoisen tärkeää. Seurakunnan olisi hyvä kartoittaa minkälaisin keinoin aikuisia ja perheitä voisi tukea, koska pelkkä rippikoulu ei nykypäivänä enää riitä.

terv Anna

Annan rintakuva