Avioliiton esteiden tutkinta

Ennen avioliittoon vihkimistä tutkitaan avioliiton esteet. Molemmat avioliittoon aikovat käyvät yhdessä täyttämässä ja allekirjoittamassa esteidentutkintalomakkeen joko sulhasen tai morsiamen kotiseurakunnan kirkkoherranvirastossa. Lomakkeen voi myös täyttää kotona. Se on tulostettavissa maistraatin sivuilta tai se voidaan myös pyynnöstä postittaa kotiin.

Mikäli kyseessä on kirkollinen vihkiminen, täytetty avioliiton esteiden tutkintalomake on suositeltavaa palauttaa kirkkoherranvirastoon. Myös kirkollista vihkimistä varten oleva esteiden tutkintalomake on mahdollista palauttaa maistraatille, mutta tällöin pitää muistaa pyytää maistraattia tutkimaan myös kirkollisen vihkimisen edellytykset, eli seurakunnan jäsenyys ja rippikoulun suoritus.

Jos avioliiton esteidentutkintalomake täytetään kotona, siihen tarvitaan myös kahden todistajan allekirjoitukset. Esteiden tutkintaa täytyy pyytää viimeistään 7 vrk ennen vihkipäivää. Kotona täytetyn lomakkeen 7 vuorokauden aika alkaa siitä kun lomake on saapunut kirkkoherranvirastoon. Todistus toimitetusta avioliiton esteiden tutkinnasta on voimassa 4 kuukautta.

Mikäli kirkossa halutaan luettavan kuulutukset on siitä hyvä ilmoittaa kirkkoherranvirastoon noin viikkoa ennen.

Lue lisää avioliiton esteiden tutkinnasta Evl.fi -sivustolta.

Kirkollinen vihkiminen

Kirkollisen vihkimisen edellytyksenä on, että molemmat vihittävät ovat rippikoulun käyneitä evankelis-luterilaisen kirkon jäseniä tai että toinen on rippikoulun käynyt ev.lut. kirkon jäsen ja toinen kuuluu johonkin muuhun kristilliseen uskontokuntaan. Kirkko tai kappeli varataan vihkipaikaksi kyseisen seurakunnan kirkkoherranvirastosta. Vihkiparin oman seurakunnan kirkkoherranvirastosta vihkipari varaa papin ja kanttorin vihkimiseen. Vihkiminen voidaan toimittaa myös esim. kotona tai juhlatilassa.

Jos vihkiminen tapahtuu ulkomailla tai toinen vihittävistä on ulkomaalainen, lisätietoa avioliiton esteiden tutkinnasta saa kirkkoherranvirastosta tai Uudenmaan maistraatista (Espoon yksikkö) , puh. 029 553 6244.

Lue lisää häiden järjestämisestä evl.lut kirkon hääsivulta.

 

Sormus on merkkinä avioliitosta.